V60.16761

Toto hnacie vozidlo pochádza z vlečky firmy Poľnonákup Slatina, a.s., Breziny. Rušeň bol vyrobený vo východonemeckej firme VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke Hennigsdorf (LEW) v roku 1982. Hmotnosť vozidla 60 ton. Výkon 478 kW.

Rušne tohto radu slúžili na Slovensku aj v ďalších firmách: Tatravagónka Poprad, Pórobetón Šaštín, VSH Turňa n/Bodvou...