T466.0 ČSD (735) "Pielstick"

Výrobca Turčianske strojárne Martin, rok výroby 1979. Výkon 926 kW, max. rýchlosť 90 km.h-1. Majetok MDC ŽSR Bratislava. Rušeň T466.0253 je v starostlivosti KHT Zvolen, rušeň T466.0254 v starostlivosti Veterán klubu železníc Poprad.