T435.0 (720) "Hektor"

 
Výroba v ČKD Praha v rokoch 1958 - 1962. 
Dieselelektrický rušeň, výkon spaľovacieho motora 552 KW, max. rýchlosť 60 km.h-1, hmotnosť v službe 61 ton.