T458.1 (721) "Veľký Hektor"

Výrobca ČKD Praha, výroba v rokoch 1963 až 1968. Výkon dieselmotora 551 kW, max. rýchlosť 80 km.h-1, hmotnosť 74 ton.

Rušne T 458.1141 a 721 122-0 patria v súčasnosti súkromným majiteľom.

Rušeň 721 060-2 prevádzkuje ZSSK.