T678.0012 ČSD "Pomaranč", "Cé nula"

Vyrobený v ČKD Praha, r.v. 1962. Šesťnápravový dieselelektrický rušeň. 

Motor K 8 S 310 DR, výkon 1470 kW. Majetok MDC ŽSR Bratislava, v starostlivosti KHT Zvolen.

Posledný výkon v pravidelnej službe uskutočnil v roku 1997 ako posledný z "Pomarančov".