746

Ide o  rušeň 742 (T466.2) rekonštruovaný v ŽOS a.s. Zvolen s rekonštruovanými pôvodnými trakčnými elektromotormi a s novým spaľovacím motorom Caterpillar.