746

Ide o  rušeň 742 (T466.2) rekonštruovaný v ŽOS a.s. Zvolen.