T444.1 (726) "KARKULKA"

Je pokračovaním radu 444.0. Výrobca Turčianske strojárne Martin. Výroba prebiehala v rokoch 1964 a 1965. Rušeň má dvanásťvalcový motor K 12 V 170 DR s hydraulickým prenosom výkonu, max. výkon 515 kW, hmotnosť rušňa 56,5 tony, rýchlosť 70 km.h-1. Rušeň má zabudovaný parný generátor typu PG 500. Kabína rušňovodiča je zhodná s typom T 334.0 (710 - "Rosnička"). 

Na snímkach je rušeň T444.1082 (od roku 1988 označený ako 726.082-1). Bližšie informácie o rušni na snímkach, ale aj o celom typovom rade sa nachádzajú na stránkach MDC ŽSR . Rušeň je v starostlivosti o.z. Zubačka Tisovec.