Traťové stroje a služobné vozidlá

V tejto kategórii nájdete vozidilá používané pri opravách, údržbe a prehliadkach železničných tratí, súčasné aj historické. Je veľké množstvo, preto ide len o skromný výber. Nájdete tu motorové vozíky, dreziny a koľajové žeriavy. Podbíjačky, pokladače koľajových polí a podobne tu zatiaľ nehľadajte. 

1. Traťové stroje a služ. vozidlá (všeobecne) - motorové a prívesné vozíky a podobne

2. Automobilové dreziny

3. Koľajové žeriavy

 

Najúplnejšia stránka o traťových strojoch v slovenčine: 

 

a jej novšia verzia:

www.tratovestroje.net