ŽELEZNIČNÉ PODUJATIA

 
Väčšina fotografií vzikla počas rôznych akcií a podujatí, tu je ich stručný prehľad:
 
Grand Prix Nostalgia v oblakoch pary Zvolen 13.9.2008
Grand Prix Nostalgia v oblakoch pary Zvolen 12.9.2009
Grand Prix Nostalgia v oblakoch pary Zvolen 11.9.2010
Grand Prix Nostalgia v oblakoch pary Zvolen 10.9.2011
Grand Prix Nostalgia v oblakoch pary Zvolen  8.9.2012
 
Železničné múzeum SR - Rendez 19-20.6.2010
Železničné múzeum SR - Prvý parný deň 13.4.2013
Železničné múzeum SR - Prvý parný deň  23.4.2022
Železničné múzeum SR - Noc múzeí a galérií 14.5.2022
 
Výstavy Žel-Rail vo Vrútkach v rokoch 2009 a 2011
 
Ďalšie  fotoggrafie v znikli poča rôznych osláv výročí tratí, ale nájdu sa aj fotografie z bežnej železničnej prevádzky v mnohých európskych krajinách.