T679.1 ČSD "Sergej"

T 679.1168 - Výrobca Lugansk, Ukrajina (v čase výroby ZSSR), rok výroby 1968. Majetok MDC ŽSR Bratislava, v starostlivosti Spolku výhrevne Vrútky. Výkon s tlmičom 1435 kW, hmotnosť 116 to, max. rýchlosť 100 km.h-1.


Na prvej fotografii je rušeň 781.525-1 (T679.1525) v žst. Kriváň na príprahu ešte počas bežnej prevádzky.