T679.1 ČSD "Sergej"

T 679.1168 - Výrobca Lugansk, Ukrajina (v čase výroby ZSSR), rok výroby 1968. Majetok MDC ŽSR Bratislava, v starostlivosti Spolku výhrevne Vrútky.
Fotografie: Na prvej fotografii je rušeň 781.525-1 (T679.1525) v žst. Kriváň na príprahu ešte počas bežnej prevádzky. Na ďalších troch fotografiách, ktoré pochádzajú z 13. septembra 2008, je rušeň T 679.1168 v starom nátere, od mája 2009 má už rušeň nový lak. Ďalšie fotografie rušňa sú z podujatia Rendez 2010 (19.06.2010).