T211 (700) "Prasiatko"

 
Najmenší motorový rušeň našich dráh bol vyrábaný v ČKD Praha. Bolo ich vyrobené veľké množstvo (viac ako 800 ks) a to nielen pre ČSD, ale aj pre priemyselné podniky a na vývoz do zahraničia. Motor Tatra 111 A, trvalý výkon 121 kW, max. rýchlosť 40 km.h-1. Hmotnosť 22 ton.
 
Neskôr boli rekonštruované na rad 211.1 (701) , hlavným zmyslom rekonštrukcie bolo dosadenie výkonnejšieho motora (s trvalým výkonom 147 kW).
Jeho nasledovníkom bol rušeň 212.0 s týmto výkonnejším motorom, mierne zmenenou kapotážou i kabínou, vyššou hmotnosťou (24 ton) a inou prevodovlkou, sériovo vyrábaný v Turčianskych strojárňach Martin.