T444.0 "Karkulka"

(nové označenie: 725)

Výrobca Turčianske strojárne, Martin. V zbierke MDC ŽSR Bratislava sú dva rušne tohoto typu (T 444.0055 a T 444.0060).
Rušeň má dvanásťvalcový motor K 12 V 170 DR s hydraulickým prenosom výkonu, max. výkon 515 kW, hmotnosť rušňa 56 ton, rýchlosť 70 km.h-1

Viac o jeho vývoji a výrobe nájdete na www.prototypy.cz/rady/725/725tx.htm

Fotogaléria: T444.0

Záznamy: 1 - 6 zo 6