T 466.2 (742)

 
Dieselelektrický štvornápravový rušeň. Výrobok ČKD Praha, vyrábaný od roku 1977 do roku 1986. Trvalý výkon 800 kW, max. rýchlosť 90 km.h-1, hmotnosť 64 ton.