T478.1 (749, 751, 752)

 
Výrobca ČKD Praha, 1966 - 1971.
Údaje o rušni T478.1201 (751 201-5) : Výkon spaľovacieho motora 1102 kW, max. rýchlosť 100 km.h-1, hmotnosť v službe 75 ton.
Rušne dodané bez parného generátora majú označenie T478.2.
Rušne rekonštruované z parného na elektrické kúrenie majú označenie 749 (rekonštrukcie sa vykonávali len v Čechách).