Tkt 48-191

Poľský parný rušeň vyrobený v roku 1957 vo firme FabLok (dnes „FABLOK” S.A. Chrzanów). Rušeň sa už niekoľkokrát zúčastnil pretekov vo Zvolene, na ukážku som vybral zábery z r. 2008 a 2009.

Výkon rušňa je 1060 hp, hmotnosť v službe 98 ton, max. rýchlosť 80 km.h-1

Viac o poľských parných rušňoch (v poľskom jazyku) si môžete prečítať na www.parowozy.pl/skansen/parowe/ .