486.007 "Zelený Anton"

 
Výrobok Škoda Plzeň. 
Výkon 1980 kW, max. rýchlosť 110 km.h-1