331.0 ČSD "Maďarka" ("Uhranka")

Rušeň dostal svoju prezývku z jednoduchého dôvodu: bol vyrobený v Maďarsku.

Rušeň na fotografiách (331.037) má osadený kotol vyrobený v roku 1908 pochádzajúci z iného rušňa. Samotný rušeň bol však vyrobený o hodne neskôr. 

Jeho pôvodné označenie je 375.666 MÁV. Maximálna rýchlosť 60 km.h-1, výkon 500 kW, hmotnosť 52,5 tony.

Od roku 2012 po skončení platnosti tlakovej skúšky kotla je umiestnený ako exponát v areáli Železničného múzea Bratislava - východ.

 

Aktualizované:  15. 8.. 2023