556.039 "Štoker"

(národná kultúrna pamiatka) + tender 935.2, od roku 2005 majetok KHT pri RD Zvolen. Výrobcom boli Škodove závody Plzeň. 

Výkon 1480 kW, max. rýchlosť 80 km.h-1, hmotnosť v službe 99 ton. 

Rušeň sa nachádza v RD Zvolen v stave dokumentovanom na fotografiách, ale myslím, že vďaka šikovným rukám zvolenských železničiarov ho niekedy uvidíme v plnej kráse !

 

Dalšie štokre

Rušeň 556.036, majetok Železničného múzea SR je prevádzkyschopný, v starostlivosti Spolku Výhrevne Vrútky.

Niekoľko ďalších rušňov tohoto radu sa nachádza v Českej republike, celkovo ich bolo vyrobených 510 kusov.