475.196 ČSD "Šľachtičná"

Vyrábaný od r. 1947 do r. 1951 v n.p. Škodovy závody Plzeň. 
Výkon 1480 kW, max. rýchlosť 100 km.h-1
Rušeň je súčasnosti majetkom MDC ŽSR Bratislava v starostlivosti Spolku Výhrevne Vrútky .