433.023 ČSD

Rušeň vyrobený v n.p.ČKD Sokolovo v roku 1948. V súčasnosti je majetkom MDC ŽSR v starostlivosti Spolku Výhrevne Vrútky. Nie je prevádzkyschopný.
Výkon 589 kW, max. rýchlosť 60 km.h-1. Hmotnosť v službe 73,7 tony.

 

Aktualizované 15. 8. 2023