109.13 kkStB (Rakúsko)

Rýchlikové rušne rakúsko-uhorskej spoločnosti štátnej dráhy (StEG) mali pôvodné radové označenie 36xx. Po zoštátnení v roku 1909 dostali u kkStB označenie 109.xx . Spolu bolo vyrobených 14 kusov tohoto typu rušňa. Max. rýchlosť 80 km.h-1, hmotnosť v službe 65 ton.

 

 

Fotografie sú z akcie Rendez 2010.

Informácie na internete v nemčine: https://de.wikipedia.org/wiki/KkStB_109