109.13 kkStB (Rakúsko)

Rýchlikové rušne rakúsko-uhorskej spoločnosti štátnej dráhy (StEG) mali pôvodné radové označenie 36xx. Po zoštátnení v roku 1909 dostali u kkStB označenie 109.xx . Tento rušeň bol vyrobený v roku 1912. Max. rýchlosť 90 km.h-1, hmotnosť v službe 107 ton.

 

Informácie na internete v nemčine: EISENBAHNMUSEUM STRASSHOF