27 BHÉV (Maďarsko)

Veľmi zaujímavým účastníkom Grand Prix "Nostalgia v oblakoch pary" 2011 vo Zvolene bol rušeň spoločnosti "Budapesti Helyi Érdekű Vasutak" (BHÉV) číslo 27, vyrobený r. 1902 (výrobca Magyar Királyi Államvasutak Gépgyár). 

Podobnosť s rušňom 310.4 ČSD nie je náhodná, rušne pochádzajú od rovnakého výrobcu a z rovnakého obdobia.