Doplnky - parné rušne

 
Rušeň MÁV 375.562 bol vyrobený v roku 1932. Max. rýchlosť 60 km.h-1.
Rušeň MÁV 269 bolvyrobený v roku 1872.
Rušeň MÁV radu 204 z roku 1900. Rušne tohoto typu sa podľa maďarských plánov vyrábali aj v Rakúsku.
Rušňov radu 424 bolo vyrobených v rokoch 1924 - 1958 spolu 514 kusov, veľké množstvo bolo vyvezených do zahraničia, najmä do bývalej Juhoslávie, kde jazdili ako rad 11 JŽ.
Rušeň ÖBB 3033 z múzea Strasshoff bol vyrobený v roku 1897. Prevádzková hmotnosť 69 ton, max. rýchlosť 60 km.h-1.