423.041 ČSD "Veľký Býček" 

 

Rušeň vyrobený v roku 1924 firmou Českomoravská Kolben. 

Maximálna rýchlosť 50 km.h-1,  výkon 530 kW, hmotnosť v službe 72 ton.

Rušeň ukončil svoju pravidelnú prevádzku v Ostrave (súčasný majiteľ ČD DHV, Česká republika). 

Fotené v depe a na nákladnej stanici vo Zvolene. počas niekoľkých rokov.