477.013 a 477.043 ČSD "Papagáj"

Výrobca ČKD Praha, r. 1951. Výkon 1595 kW, max. rýchlosť 100 km.h-1. Hmotnosť v službe 128,7 tony.
Rušeň 477.013 je majetok MDC ŽSR Bratislava, v starostlivosti KŽHV Poprad. 
V múzeu ČD Lužná u Rakovníka (ČR) sa nachádza rušeň 477.043 z roku 1954 (v r. 2010 sa zúčastnil Grand Prix "Nostalgia v oblakoch pary" vo Zvolene).