464.0 ČSD "Ušatá"

 

Rok výroby 1933, výrobca ČKD Praha (platí pre 464.001, rušne tohto radu sa vyrábali aj v Škode Plzeň). Výkon 1240 kW, max. rýchlosť 90 km.h-1.

Rušeň 464.001 na fotografiách bol pôvodne pridelený do Chomutova a jazdil na rýchlikoch. V súčasnosti je majetkom MDC ŽSR v starostlivosti Prievidzského parostrojného spolku.

V súčasnej dobe nie je prevádzkyschopný a podrobuje sa oprave.

 

Aktualizované 15. 8. 2023