Úzkorozchodné železnice

Za normálny rozchod dnes považujeme rozchod 1435 mm. Za úzkorozchodné železnice považujeme vo všeobecnosti železnice s rozchodom od 650 do 1200 mm. Treba však povedať, že vo svete nájdeme dráhy s ešte užším rozchodom, a to najmä priemyslové a poľné.
 
Na Slovensku sa v súčasnosti vyskytuje úzky rozchod:
 
1000 mm - TEŽ a ozubnicová železnica Štrba - Štrbské Pleso, Detská železnica Košice, električkové trate v Bratislave
760 mm - Trenčianska elektrická železnica a niekoľko muzeálnych (pôvodne lesných) železničných tratí
 
V Českej republike sú prevádzkované trate Třemešná ve Slezsku - Osoblaha (ČD) a  Jindřichův Hradec - Nová Bystřice / Jindřichův Hradec - Obrataň (spoločnosť JHMD). Obidve tieto trate majú rozchod 760 mm. Okrem toho tu nájdeme aj niekoľko muzeálnych železníc s rozchodom 600 mm, ktorý sa už na Slovensku nevyskytuje.
 
Vo fotogalérii je niekoľko fotografií z úzkorozchodky v Jindřichovom Hradci a z Čiernohronskej železničky v Čiernom Balogu. Obidve majú rozchod 760 mm.
Ďalšie fotografie sú z TEŽ a ozubnicovej železnice Štrba - Štrbské Pleso s rozchodom 1000 mm. Tieto dve tatranské trate sa v súčasnosti (rok 2020, 2021) v rámci rekonštrukcie zubačky prepájajú, nakoľko nové vozidlá zubačky budú schopné jazdy aj po adhéznej trati.
Železnica na Mallorce má pre nás zvláštny rozchod 914 mm.