Cestovné lístky

O cestovných lístkoch vyšla v roku 2008 vo vydavateľstve EDIS Žilina kniha od Ing. Dušana Lichnera, CSc: Cestovné lístky, prosím (pohľad na vývoj cestovných dokladov na železnici).

Veľmi pekný článok o Edmondsonových (lepenkových) cestovných lístkoch od Ing. Jiřího Kubáčka, CSc. nájdete na VLAKY.NET.

Ďalšie dva články na tom istom webe pochádzajú od M. Sekelu .