Železničné pomníky

 
Železničné pomníky možno nájsť pred železničnými stanicami, v rušňových depách, pred firmami vyrábajúcimi železničné vozidlá, pred dopravnými školami i v mestských parkoch. Nájdeme ich u nás i v zahraničí. Najčastejšie sú to parné rušne, ale nájdeme aj rušne elektrické či motorové, vozne či len samotné dvojkolesia.
 
Výborný článok o pomníkoch na Slovensku môžete nájsť na stránke railpage.net.