362.0 "Peršing", "Eso"

Pôvodné označenie ES 499.1. Výrobca Škoda Plzeň. Max. rýchlosť 140 km.h-1. Trvalý výkon = 3480 kW, ~ 3060 kW. Prevádzkuje ich ZSSK, a.s.