1116 ÖBB Taurus

Výrobca: Siemens Verkehrstechnik

Dvojsystémový rušeň (15 kV, 16,7 Hz a 25 kV, 50 Hz), výkon 6400 kW. Max. rýchlosť 230 km.h-1.
Pri skúšobných jazdách však dosiahol rýchlosť až 250 km.h-1 ( rýchlostný rekord na tratiach ÖBB).
Používa sa v osobnej aj nákladnej doprave.

Viac pekných fotografií tohto rušňa nájdete na https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:%C3%96BB_1116