183.0 "Rakaňa"

Pôvodné označenie E 669.3. Výrobca Škoda Plzeň, rok výroby 1971, hodinový výkon 3000 kW, trvalý výkon 2790 kW, max. rýchlosť 90 km.h-1.

 

Na fotografiách 183.020-7 ZSSK Cargo v postrkovej službe v žst. Štrba.