Kryté vozne

 

Vozne, patriace do tejto kategórie, sú označené písmenami:

G krytý vozeň bežnej stavby

H krytý vozeň osobitnej stavby

 

( Zdroj: www.zscargo.sk/files/katalog/poznacenie.pdf )