Cisternové a nádržkové vozne

Cisternové vozne sú označené písmenom:

Z cisternový vozeň 

Z nádržkových vozňov na sypké hmoty sa na Slovensku najčastejšie vyskytujú vozne špec. stavby, označené Uacs a to v prevedení tzv. cibuliakov (štyri samostatné nádrže - staré označenie Raj) alebo v prevedení s veľkoobjemovou nádržou. 

 

( Zdroj: www.zscargo.sk/files/katalog/poznacenie.pdf )