BRATISLAVA-PETRŽALKA

 
Architektonicky zaujímavá stavba od autorov Borisa Džadoňa a Jána Polášeka.
Po technickej stránke je zaujímavá tým, že sa tu stretávajú rakúska napäťová sústava (15 kV, 16 2/3 Hz) so slovenskou (25 kV 50 Hz), pričom rakúska časť je z Rakúska aj napájaná.