951 push-pull

 

Trojvozňová poschodová súprava, výrobca Škoda Vagonka , a.s., Ostrava. ZSSK si objednala 10 takýchto súprav. Súprava sa skladá z riadiaceho vozňa 951, dvoch vložených vozňov 951 a rušňa. Pre súpravu je v ŽOS Zvolen , a.s. upravovaných 10 rušňov radu 263. Počíta sa však aj s rušňami radu 381 (109E), ktoré dodá firma Škoda Transportation, a.s., Plzeň. 

Súprava dosiahne max. rýchlosť 160 km.h-1. Je vybavená 350 pevnými a 12 sklápacími sedadlami.