Návesť 139, Pripravte sa na stiahnutie zberača, umiestnená priamo v trakčnom vedení

Návesť 139, Pripravte sa na stiahnutie zberača, umiestnená priamo v trakčnom vedení