Rail.webnode.sk prináša odkazy na zaujímavé stránky o železnici, krátke popisy železničných vozidiel a ich fotografie. Fotografie pochádzajú v prevažnej miere z obdobia rokov 2009 - 2012 ale nájdu sa aj staršie (od roku 1990) a novšie, aj tohtoročné. Mnoho fotografií je označených dátumom. Nájdete tu tiež fotografie železničných budov, oznamovacích a zabezpečovacích zariadení.

Rail Webnode Vám praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa šťastných chvíľ v roku 2023

 

POZNÁMKY: Múzejno-dokumentačné centrum (MDC) ŽSR má od 1.1.2018 názov Železničné múzeum SR. Pri starších príspevkoch som sa rozhodol zatiaľ ponechať pôvodný názov inštitúcie. 

( Takmer všetky fotografie, ktoré nájdete vo fotogalériách na tejto stránke, existujú v rozmere 3648 x 2736 pix, prípadne 2560 x 1920 pix, prípadne aj väčšom, ale tu sú upravené, najčastejšie na rozmer 600 x 450 pix. Autorom fotografií je autor týchto stránok ak nie je výnimočne uvedené inak ). 

Posledná aktualizácia: 23.12. 2022 )