Rail.webnode.sk prináša odkazy na železničné cestovné poriadky, odkazy na zaujímavé stránky o železnici, krátke popisy železničných vozidiel a ich fotografie. Fotografie pochádzajú v prevažnej miere z obdobia rokov 2009 - 2012 ale nájdu sa aj staršie (od roku 1996) a novšie (do roku 2019). Ak hľadáte objekt z určitého obdobia, mnoho fotografií je označených dátumom. 

Nájdete tu tiež fotografie železničných budov, oznamovacích a zabezpečovacích zariadení a mnoho iného železničného obsahu.

 

POZNÁMKY: Múzejno-dokumentačné centrum (MDC) ŽSR má od 1.1.2018 názov Železničné múzeum SR. Pri starších príspevkoch som sa rozhodol zatiaľ ponechať pôvodný názov inštitúcie. 

Takmer všetky fotografie, ktoré nájdete vo fotogalériách na tejto stránke, existujú v rozmere 3648 x 2736 pix, prípadne 2560 x 1920 pix, ale tu sú upravené, najčastejšie na rozmer 600 x 450 pix. Autorom fotografií je autor týchto stránok ak nie je výnimočne uvedené inak). 

(Posledná aktualizácia: 18.04.2021)

 

Železničné organizácie v Európe

ERA (Európska železničná agentúra)

/+ krátko o ERA v slovenskom ja zyku/

 

Forum Train Europe
 
RailNetEurope
 

OSŽD (Organizácia pre spoluprácu železníc - rusky)

 

CCTT  (Koordinačný výbor pre Transsibírske prepravy) 

 

UIC 

(Medzinárodná železničná únia)

skupiny UIC:

RAILDATA
- XRail

...........................................

ENOTRAC

UNIFE (Európska asociácia železničného priemyslu)