Svetelné odchodové návestidlá s priecestným upozorňovadlom (Kriváň, 30.04.2010)

Svetelné odchodové návestidlá s priecestným upozorňovadlom (Kriváň, 30.04.2010)