Mechanická predzvesť a mechanické jednoramenné návestidlo

Mechanická predzvesť a mechanické jednoramenné návestidlo